Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bechyně, Židova strouha

11. 5. 2015

Autobusem jsme přijeli do Bechyně a vydali po značené cestě do jihočeského kaňonu Židova strouha. Údolím kaňonu protéká potok, levostranný přítok Lužnice. Asi 3 km jižně od Bechyně potok ústí do řeky Lužnice. Na dolním toku potoka je divoké romantické kaňonovité údolí s názvem Židova strouha. Patří k nejromantičtějším místům v Čechách. Při ústí do Lužnice lemují Židovu strouhu mohutné skalní masivy, které jí dávají mimořádně romantický vzhled s vysokými skalami, porostlými kapradím a mechem.V roce 1988 byl kaňon Židova strouha vyhlášen přírodní památkou. Dominantou při ústí potoka je lávka těsně před soutokem Židovy strouhy s Lužnicí a visutá lávka na protějším skalním břehu řeky.

bechyne--zidova-strouha-1.1.jpgSvé jméno kaňonovité údolí  získalo po Židech, kteří se v nepřístupných stráních schovávali, když byli na konci 17. stol. obviněni z morové epidemie a vyhnáni z Bechyně nebo  Týna n/Vlt. Hledali úkryt i v nesnadno dostupné rokli, než se usídlili se v okolních vsích.

Na náhorní plošině východně od Židovy strouhy leží areál bývalého vojenského letiště. V lesní enklávě je několik betonových „úlů“, bývalých úkrytů pro letadla a pozůstatky objektů pro techniku a personál.

Procházíme neopakovatelnou atmosférou kaňonu Židova strouha, několikrát brodíme vodní tok a obdivujeme skalní scenérie. Sluneční paprsky prostupující lesním porostem do hlubokého skalního údolí vytváří zvláštní hru barev a stínů  na hladině toku i skalních stěnách. V některých místech jsou  skalnaté břehy žlutě obarveny pylem z kvetoucích lesních porostů.

Stejnou cestou se vracíme po žluté turistické značce zpátky do Bechyně. Do Tábora jedeme vlakem. Místo Elinky nás veze, na elektrifikované trati, motorová jednotka Regionova.