Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třeboň, meka cyklistů

9. 6. 2012

trebon--masarykovo-namesti-v-oblezeni-cyklistu.jpgTáborský region sousedí s okresem Jindřichův Hradec. Významnou a vyhledávanou lokalitou je v tomto regionu Chráněná krajinná oblast Třeboňsko a samotné město Třeboň s celou řadou kulturních památek. Osu Třeboňska tvoří vodní tok řeky Lužnice, která napájí mokřady, močály, bažiny a rašeliniště. Pramení v Rakousku. Počátky osídlení Třeboňska sahají do 12. století, kdy rod Vítkovců začal tuto krajinu odlesňovat, odvodňovat a osídlovat. Vznikající odvodňovací stoky a rybníky sloužily k obživě osídlenců. Významnými středověkými vodohospodářskými staviteli byli Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan. Přes velkolepé odvodňování a úpravy krajiny  zůstala zachována území s mokřady a rašeliništi. V okolí Třeboně je více jak 500 rybníků. Na samotném jižním okraji Třeboně  se rozkládá Opatovický rybník a v sousedství je rybník Svět. Pod hrází obou rybníků protéká napájecí vodní kanál Zlatá stoka  s celkovou délkou asi 45 km, která vodou z Lužnice napájí rybníky v povodí.

trebon--socha-jakub-krcin-z-jelcan-1535-1604-rybnikar.jpgSeverně od Třeboně se nachází největší rybník Rožmberk z roku 1590 od stavitele regenta Jakuba Krčína z Jelčan.  Založení rybníka v těchto místech zamýšlel již Štěpánek Netolický.

Řeka Lužnice vtéká do rybníka Rožmberk  u Staré Hlíny. Aby prudký proud řeky nepoškodil rybník, byla vybudována stoka Nová řeka, která odvádí vody Lužnice nad Rožmberkem do Nežárky. Nová řeka je umělý odlehčovací vodní kanál, který odvádí část vody Lužnice tak, aby sezónní přívalové vody neohrozily hráze rybníků v okolí Třeboně, zejména pak hráz rybníka Rožmberk.Nedílnou součástí této rybníkářské památky je Rožmberská bašta.  Patrová zděná stavba s dosud dochovanou renesanční sgrafitovou omítkou sloužila pro ubytování správce rybníka. Pod hrází rybníka je na výtoku řeky Lužnice od roku 1922 malá vodní elektrárna se dvěma Francisovými turbínami.

Zajímavostí jsou dva obnovené kamenné mosty o 5 a 12 polích mezi Starou a Novou Hlínou z konce 18. století, dnes pro pěší a cyklisty. Oba mosty nejspíše projektoval inženýr Rosenauer. Ten byl ve službách Schwarzenbergů a vyprojektoval i Schwarzenberský kanál. Na kamenných mostech se natáčely  pohádky Byl jednou jeden král a Z pekla štěstí.

Okolím Třeboně provedou cyklisty:

Naučná stezka Okolo rybníka Světa, 12 km.

Naučná stezka rybník Rožmberk, 22 km.

Naučná stezka Okolo Třeboně, 39 km.

Na stezku Okolo rybníka Svět vyjedeme z Třeboně Novohradskou bránou z poloviny 16. století, na kterou navazuje  Svinenská brána, dvojitá, dvoupatrová brána s gotickým vjezdem, součást středověkého městského opevnění Třeboně, po stranách je možné vidět příkopy, valy a půlkruhovou dělovou baštu a katovny, součást městského opevnění.Po levé straně mezi bránami leží knížecí pivovar Regent a Schwarzenberská pivnice. Na hrázi rybníka Svět uvidíme sochy rybníkářů Krčína a Šusta, můžeme navštívit monumentální Schwarzenberskou hrobku v Domaníně při jihovýchodní straně rybníka Svět. Stezkou objedeme celý rybník a okolo lázní Aurora, hotelů Bohemia a Regent se vrátíme na výchozí místo.

Stejnou Novohradskou a Svinenskou bránou vyjedeme i na stezku Okolo Třeboně, ale na konci hráze rybníku Svět pokračujeme po hrázi Opatovického rybníka. Okruh pokračuje po značené stezce zeleným pruhem na Barboru, Rajskou cestou, Chlum u Třeboně, rybníky Nový a Starý Kancířov, Stříbřec, Stará Hlína, Nová Hlína, rybník Vítek a východní Hradeckou bránou se vrátíme do Třeboně.

K naučené stezce rybník Rožmberk vyjedeme východní Hradeckou bránou.Ve čtvrti Na kopečku, před vodárnou, odbočíme doleva, mineme občerstvovací stanici Pergola, z Nové Hlíny projedeme po hrázi rybníka Vítek do Staré Hlíny, poobědváme a popijeme ve zdejší Rožmberské hospůdce a pokračujeme na hráz rybníku Rožmberk. Tady nás čeká občerstvení v kiosku na hrázi.Pokračujeme kolem Rožmberské bašty přes zastávku ČD Lužnice  do Přesky, Brlice a Budějovickou branou vjedeme do Třeboně.

Cyklotrasy přivádějí přímo do centra Třeboně na Žižkovo a Masarykovo náměstí dlouhé šňůry cyklistů. K vidění je toho v Třeboni i okolí mnoho. V centru domy s původnímu gotickými základy, historickými štíty a podloubím, Třeboňský zámek, na Masarykově náměstí marianský sloup z roku 1780, kamenná kašna z let 1569, 30 m vysoká věž staré radnice s vyhlídkou pocházející z roku 1638 , Augustiniánský klášter a děkanský kostel s třeboňskou madonou, domek Josefa Kajetána Tyla, příjemná místa k občerstvení, stylové restaurace a hospůdky, na Mokrých lukách známé třeboňské seníky a spousta cyklistů ze všech směrů.