Třeboňsko, ranní odraz slunce na hladině Starého Kanclíře